Om Forsikringen

Som medlem af Danmarks Fritidssejler Union får man samtidig en ansvarsforsikring på båden.

Vi arbejder kontinuerligt på at give den bedste og billigste forsikring der passer til alle fritidssejlere i Danmark.

BEMÆRK: Danmarks Fritidssejler Union optager og forsikrer ikke vandscooter på nuværende tidspunkt.

Fordele

Sejlads hele året
Ansvars- og kaskoforsikring dækker for sejlads hele året
Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring for de ombordværende, uden præmieforhøjelse hvis der er tegnet kaskoforsikring
Personlige effekter
Personlige effekter dækkes indtil 10 % af kaskosummen, dog max 10.000 kr
Ingen selvrisiko efter 3 skadefri år
Skadefri sejlads i 3 år medfører, at der ikke skal betales selvrisiko ved første skade
Anciennitet
Anciennitet overføres fra andet selskab
Ingen alderstillæg
Ingen alderstillæg for glasfiberbåde over 25 år
Ingen præmieforhøjelse
Ingen præmieforhøjelse ved anmeldelse af skader
Rabat
Rabat hvis duelighedsbevis haves
Ekstra rabat
Ekstra rabat ved sejlads og hjemhavn i sø højlandet
Dækningsområde
Større geografisk dækningsområde
Ejerskifte
Ved ejerskifte er der 14 dages overgangsdækning
Præmiefast
Ansvar og kaskoforsikring er præmiefaste
I vandet hele året
I godkendt A-havn må båden ligge i vandet hele året
Retshjælp
Retshjælpsdækning uden præmieforhøjelse, hvis der er tegnet kaskoforsikring
Præmierabat
På land hele præmieåret, uden søsætning, ydes der ekstra præmierabat
Præmienedsættelse
Præmienedsættelse ved vagtordning, godkendt tyverialarm, A-havn. samt klubmedlemskab

Danmarks Fritidssejler Union tegner vores enestående forsikringspolice-vilkår gennem det danske forsikringsagentur Axus Nordic A/S, der genforsikrer hos et stort europæisk forsikringsselskab der er solidt konsolideret.

Bemærk, at ansvarsforsikring og kaskoforsikring er adskildt – de har således ikke indflydelse på hinanden.

Der kan ikke tegnes kaskoforsikring med DFU-fordele uden medlemskab i DFU, Danmarks Fritidssejler Union.

Alle med et fritidsfartøj kan blive medlem af Danmarks Fritidssejler Union.

Ansvarsforsikringen får du automatisk med et medlemskab af Danmarks Fritidssejler Union.

Ønskes kasko tilvalgt kommer tilbud direkte fra Axus Nordic A/S.

Bliv medlem

Begæring om optagelse rettes til DFUs sekretariat

Klik her for at indmeldelse

Se dækningskort og gældende forsikringspolice for ansvarsforsikringen her.

Husk ansvarsforsikringen gælder kun hvis der IKKE er kontingentrestance på skadestidspunktet.

Tilmeld din betaling til PBS – så er du sikret.

Hvis du ønsker tilbud på kasko, så kontakt Sekretariatet