Sikkerhed og oplysning
DFU's idegrundlag er at styrke den rekreative og søsikre fritidssejlads under mottoet "Familien Danmark til søs"
Forsikring

Med et medlemsskab af DFU har man samtidig en ansvarsforsikring på båden der dækker sejlads HELE året

Læs mere
Vi er din stemme
Vi forhandler med offentlige myndigheder og instanser, både nationale og internationale, samt andre organisationer for derigennem at opnå bedst mulige forhold og vilkår for fritidssejlere
Sammen om et hav uden affald
Forsikring

Forsikring

Et medlemskab af Danmarks Fritidssejler Union giver automatisk en unik ansvarsforsikring - med mulighed for tilkøb af attraktiv kaskoforsikring.

Forsikringen dækker bl.a. sejlads HELE året - hvilket andre selskaber sjældent inkludere.

Det unikke forsikringstilbud er kun muligt igennem medlemsskab af DFU - men til gengæld kan alle med et fritidsfartøj blive medlem heraf.

Sejlads hele året
Ansvars- og kaskoforsikring dækker sejlads hele året
Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring for de ombordværende, uden præmieforhøjelse (kræver kaskoforsikring)
Personlige effekter
Personlige effekter dækkes indtil 10 % af kaskosummen, dog max 10.000 kr
Ingen selvrisiko efter 3 skadefri år
Skadefri sejlads i 3 år medfører, at der ikke skal betales selvrisiko ved første skade
Anciennitet
Anciennitet overføres fra andet selskab
Ingen alderstillæg
Ingen alderstillæg for glasfiberbåde over 25 år
Ingen præmieforhøjelse
Ingen præmieforhøjelse ved anmeldelse af skader
Rabat
Rabat hvis duelighedsbevis haves
Ekstra rabat
Ekstra rabat ved sejlads og hjemhavn i sø højlandet
Dækningsområde
Større geografisk dækningsområde
Ejerskifte
Ved ejerskifte er der 14 dages overgangsdækning
Præmiefast
Ansvar og kaskoforsikring er præmiefaste
I vandet hele året
I godkendt A-havn må båden ligge i vandet hele året
Retshjælp
Retshjælpsdækning uden præmieforhøjelse (kræver kaskoforsikring)
Præmierabat
På land hele præmieåret, uden søsætning, ydes der ekstra præmierabat
Præmienedsættelse
Præmienedsættelse ved vagtordning, godkendt tyverialarm, A-havn. samt klubmedlemskab
Motorbåd

Information om sikkerhed og fritidssejlads

En kerneværdi i Danmarks Fritidssejler Union er, at styrke sikkerhed til søs for alle fritidssejlere.

Vi arbejder derfor intensivt med at oplyse herom samt påvirke myndigheder og andre organer til at kontinuerligt forbedre forhold, lovgivning og ordninger for alle fritidssejlere.

En fast bestanddel af et medlemsskab i DFU er bladet Fritidssejleren som altid indeholder interessante og informative artikler om emner der er relevante for alle fritidssejlere.

Bladet Fritidssejleren udkommer 4 gange om året og indeholder artikler om søsikkerhed, tekniske artikler om f.eks. Forstå din motors kølesystem og hvordan bådens batteri fungerer.

DFUs medlemsklubber

Mange sejlklubber har allerede valgt at blive medlem af Danmarks Fritidssejler Union og har således status som A-medlem.

Dette har mange fordele for deres klubmedlemmer herunder rabat på egne medlemskaber i DFU.

Nyt fra Facebook-siden

Planlægger du at sejle på Europas Kanaler næste år, men har endnu ikke et flodskipperbevis er der godt kursustilbud til dig. På opfordring har Asger Hunø
beskrevet og planlagt et kursus, så du kan erhverve et flodskipperbevis.

Asger Hunø, Himmelands Sejlerskole er underviser. Asger er netop i gang med sidste 3. del af sit lange sommertogt. Han har været op nord om Norge via Barenthavet til Arkhangelsk og via floder og kanaler har han gennemsejlet Rusland og er nu i Finland.
Der er planlagt kurser både øst og vest for Storebælt. Første omgang i november og 2. gang i Januar 2019.
du kan herunder se kursusbeskrivelse mm.

Flodskipperbevis
Kursusbeskrivelse
Ved sejlads på oceaner, have og helt ind i bunden af f.eks. Roskilde Fjord gælder de internationale søvejsregler, men indre vandveje (floder, søer og kanaler) er national ejendom. På foranledning af FN har man lavet fælles regler for sejlads på Europas floder og kanaler under konventionen CEVNI (forskrifter for sejlads på indre vandveje). Overordnet set skal disse regler ses som et supplement til de internationale søvejsregler. Men de specielle forhold omkring besejling af floder og kanaler kræver i nogle tilfælde specielle regler. I stikordsform kan nævnes de emner kurset kommer ind på: Farvandsafmærkning, besejlingsregler, skibslys, signaler og skilte, definitioner og regler, identifikation og kommunikation. På kurset orienteres du også om sejlads i sluser, samt generel sejladsvejledning omkring Europas floder. Et flodskipperbevis giver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op til 15 meters længde på indre vandveje i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig. Kursisten skal have bestået prøven til Duelighedsbevis.
Forløb / datoer / det praktiske
Kurset varer en dag. Vi starter kl. 10.00 og vi er færdige kl. ca. 16.00
Det er en forudsætning at du har læst udsendte undervisningsmateriale grundigt.
Dagen starter med kaffe og rundstykker. Herefter undervisning, frokost og mere undervisning. Den sidste times tid går med eksamen.
Der udstedes bevis af DFU.
Husk madpakke og undervisningsmateriale på kursusdagen.

Kurset afholdes 4 gange i løbet af vinteren 2018 / 2019 Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub (Omøfærgen) den 17. november 2018 og den 19. januar 2019
Lerbjergvej 22, Saltofte, 5610 Assens den 18. november 2018 og den 20. januar 2019
Pris og tilmelding Kurset koster 600 kr.
Beløbet omfatter undervisning, undervisningsmateriale, eksamen samt udstedelse af Flodskipperbevis.

Tilmeld dig på www.himmerlandssejlerskole.dk Husk at skrive hvor og på hvilken dato, du ønsker at deltage på kurset.
Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail til:
asger-h@nullmail.tele.dk
Du er endelig tilmeldt, når du har betalt.
Ved for få tilmeldinger aflyses kurset, og du får dine penge retur.
Tilmelding senest 14 dage før kurset afholdes.-Ellers kan du ikke nå at få tilsendt og læst kursusmaterialet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Asger Hunø på: asger-h@nullmail.tele.dk
... Se MereSe Mindre

Planlægger du at sejle på Europas Kanaler næste år, men har endnu ikke et flodskipperbevis er der godt kursustilbud til dig. På opfordring har Asger Hunø
beskrevet og planlagt et kursus, så du kan erhverve et flodskipperbevis.Asger Hunø, Himmelands Sejlerskole er underviser. Asger er netop i gang med sidste 3. del af sit lange sommertogt. Han har været op nord om Norge via Barenthavet til Arkhangelsk og via floder og kanaler har han gennemsejlet Rusland og er nu i Finland.
Der er planlagt kurser både øst og vest for Storebælt. Første omgang i november og 2. gang i Januar 2019.
du kan herunder se kursusbeskrivelse mm.Flodskipperbevis
Kursusbeskrivelse
Ved sejlads på oceaner, have og helt ind i bunden af f.eks. Roskilde Fjord gælder de internationale søvejsregler, men indre vandveje (floder, søer og kanaler) er national ejendom. På foranledning af FN har man lavet fælles regler for sejlads på Europas floder og kanaler under konventionen CEVNI (forskrifter for sejlads på indre vandveje). Overordnet set skal disse regler ses som et supplement til de internationale søvejsregler. Men de specielle forhold omkring besejling af floder og kanaler kræver i nogle tilfælde specielle regler. I stikordsform kan nævnes de emner kurset kommer ind på: Farvandsafmærkning, besejlingsregler, skibslys, signaler og skilte, definitioner og regler, identifikation og kommunikation. På kurset orienteres du også om sejlads i sluser, samt generel sejladsvejledning omkring Europas floder. Et flodskipperbevis giver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op til 15 meters længde på indre vandveje i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig. Kursisten skal have bestået prøven til Duelighedsbevis.
Forløb / datoer / det praktiske
Kurset varer en dag. Vi starter kl. 10.00 og vi er færdige kl. ca. 16.00
Det er en forudsætning at du har læst udsendte undervisningsmateriale grundigt.
Dagen starter med kaffe og rundstykker. Herefter undervisning, frokost og mere undervisning. Den sidste times tid går med eksamen.
Der udstedes bevis af DFU.
Husk madpakke og undervisningsmateriale på kursusdagen.Kurset afholdes 4 gange i løbet af vinteren 2018 / 2019 Sakskøbing Motor og Sejlbådsklub (Omøfærgen) den 17. november 2018 og den 19. januar 2019
Lerbjergvej 22, Saltofte, 5610 Assens den 18. november 2018 og den 20. januar 2019
Pris og tilmelding Kurset koster 600 kr.
Beløbet omfatter undervisning, undervisningsmateriale, eksamen samt udstedelse af Flodskipperbevis.Tilmeld dig på www.himmerlandssejlerskole.dk Husk at skrive hvor og på hvilken dato, du ønsker at deltage på kurset.
Du kan også tilmelde dig ved at sende en mail til:
asger-h@mail.tele.dk
Du er endelig tilmeldt, når du har betalt.
Ved for få tilmeldinger aflyses kurset, og du får dine penge retur.
Tilmelding senest 14 dage før kurset afholdes.-Ellers kan du ikke nå at få tilsendt og læst kursusmaterialet.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Asger Hunø på: asger-h@mail.tele.dk
Load more