YF Flag

Yacht Flag (Y.F.) er det danske orlogsflag med bogstaverne YF i gyldent broderi i den øverste kvadrant. Farven er dybrød med hvidt kors.

Og husk at flaget skal ikke røre vand når det hejses, nedhales osv. så det er vigtigt, at du får den rigtige størelse.

Yachtflaget kan ifølge Statsministeriets bekendtgørelse af 11. oktober 1957, benyttes på sådanne, herboende danske tilhørende dæksbåde, halv-dæksbåde, som udelukkende er bestemt til lystfart.

Tilladelsen til benyttelse af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, passagerfart eller nogen anden art af erhvervsforetagende.

Det første Yachtflag blev hejst for første gang i 1865 af skibsreder H. P. Prior, der havde købt afdøde Frederik VIIs yacht s/s FALKEN i 1864.

Efter at havde udrustet skibet som lystyacht søgte Prior tilladelse til at føre særligt dansk splitflag.

Tilladelsen blev givet ved kgl. resolution af 15. august 1865, der angiver at flaget for danske lystyachter skal bestå af det danske orlogsflag med bokstaverne YF i guld i den øverste firkant nærmest masten.

Str. båd / Flag str.

20"            35 x 65

25"            42 x 80

30"            52 x 100

35"            65 x 125

40"            79 x 150

45"            92 x 175

50"            105×200

Kilde: Justitsministeriet

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.