Rykker- og følgebrev fra Søfartsstyrelsen (Skibsregistret)

Den nye årsafgift på registrerede skibe –

Rykker- og følgebrev fra Søfartsstyrelsen (Skibsregistret)

 

Kære skibsejer

Du modtager denne rykker, fordi Søfartsstyrelsen ikke har registreret din indbetaling for den årlige skibsafgift, som blev indført i 2013 for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre (fartøjsfortegnelsen, skibsregistret og Dansk Internationalt Skibsregister).

Du har modtaget opkrævningen, fordi du stod registreret som ejer den 1. marts 2013.

Når et skib er registreret i Skibsregistret, er det vigtigt, at det, der er registreret, svarer til virkeligheden.  Skibsregistret har samme retlige funktion som f.eks. bilbogen eller tingbogen for fast ejendom. Efter loven har både køber og sælger pligt til at anmelde en handel eller andre ændringer, fx forlis, ophugning eller lignende, til Skibsregistret inden 30 dage.

Er baggrunden for, at du ikke har betalt, at skibet er solgt, forlist eller lignende, skal vi bede dig om at anmelde dette. Du kan på bagsiden af dette brev læse om, hvad der gælder, hvis dit skib er solgt, ophugget eller forlist. 

Anmeldes ændringen inden den 1. marts 2014, fritages du for afgift for 2014 og fremefter, mens anmeldelse kun under særlige omstændigheder fritager for afgift for 2013, dvs den afgift du allerede har modtaget en opkrævning på. Læs mere herom på bagsiden vedrørende forliste og ophuggede skibe.

Har du andre spørgsmål?

Du kan finde svar på mange af dine spørgsmål på vores hjemmeside, www.soefartsstyrelsen.dk, hvor du også kan finde en kontaktformular, hvis du vil skrive til os. Der kan være ventetid på vores telefoner, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at svare hurtigst muligt.

Næste opkrævning af afgift

Næste opgørelse er den 1. marts 2014. Herefter vil du modtage en ny faktura for 2014. Du kan med fordel tilmelde dig til Betalingsservice.

 

Med venlig hilsen

Søfartsstyrelsen

 

 

 

 

Skal jeg betale afgift, hvis skibet er solgt?

                      Afgiften skal betales af den, der står registreret som ejer. Reglerne giver ikke Søfartsstyrelsen mulighed for at eftergive afgiften, selv om skibet er solgt. Du kan dog undgå at skulle betale afgift næste år, hvis skibet bliver slettet, eller der bliver registreret en ny ejer.

 

Hvad hvis der ikke betales?

                      Hvis du ikke betaler, vil der blive sendt en rykker. Der opkræves ikke rykkergebyr. Hvis du ikke har betalt efter 3 rykkere, bliver sagen sendt til inddrivelse i SKAT.

 

Kan et fritidsfartøj slettes af skibsregistret?

                      Der er generelt ikke pligt til at have et fritidsskib registreret i Skibsregistret. Fritidsskibe kan slettes, hvis den registrerede ejer, udfylder og indsender en blanket til Skibsregistret (S9). Blanketten skal sendes i original og kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Der skal ikke betales afgift for 2014, hvis Søfartsstyrelsen modtager en korrekt udfyldt slettelsesblanket inden 1. marts.

 

Hvad hvis der er pant i skibet?

                      Du kan se, om der er registreret pant på dit skib ved at slå op på styrelsens hjemmeside www.soefartsstyrelsen.dk. Hvis der er registreret panterettigheder i skibet, kan skibet først slettes, når pantet er slettet. Du skal indsende det originale pantebrev med en påtegning om, at pantebrevet skal slettes. Det kan være en hjælp at tale med banken eller en advokat, om hvad der skal gøres.

Hvis du ikke har det originale pantebrev, kan det blive nødvendigt at få pantebrevet mortificeret. Det vil sige, at man skal have en domstol til at erklære pantebrevet for ”dødt og magtesløst”.  En sådan proces vil som regel kræve juridisk bistand.

 

Mit skib er forlist – skal jeg betale afgiften

                      Du kan blive fritaget for afgiften, hvis dit skib er forlist for nogle år siden. Det kræver, at du skriftligt orienterer skibsregistret om, hvad der er sket. Derudover skal skibsregistret have dokumentation for forliset. Det kan være i form af billede, korrespondance med et forsikringsselskab, eller hvad du måtte have. Hvis du indsender din dokumentation til skibsregistret vil vi se på, om det er tilstrækkeligt til, at vi kan eftergive afgiften. Du vil derefter få et svar fra os om, at afgiften enten har kunnet eftergives, eller at vi har behov for mere dokumentation.

Skibet bliver slettet af skibsregistret, hvis du indsender formular S 5. Formularen skal underskrives af den, der står registreret som ejer. På blanketten skal du redegøre for omstændighederne omkring forliset. Skibsregistret kan bede om yderligere oplysninger.

 

Mit skib er ophugget – skal jeg betale afgiften?           

Du kan blive fritaget for afgiften, hvis dit skib er ophugget for nogle år siden. Derudover skal skibsregistret have dokumentation for ophugningen, i form af billeder, attest fra en ophugger, korrespondance med et forsikringsselskab, eller hvad du måtte have. Hvis du indsender din dokumentation til skibsregistret vil vi se på, om det er tilstrækkeligt til, at vi kan eftergive afgiften. Du vil derefter få et svar fra os om, at afgiften enten har kunnet eftergives, eller at vi har behov for mere dokumentation.

Skibet bliver slettet af skibsregistret, hvis du indsender formular S 6. Formularen skal underskrives af den, der står registreret som ejer. Der skal samtidig indsendes dokumentation for ophugningen.

 

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.