Sådan behandler DFU dine personoplysninger


Som medlem af DFU har du ret til at vide, hvad vi har registret om dig – og hvad vi bruger oplysningerne til. Det er der for så vidt intet nyt i. Nyt er til gengæld EU’s persondata forordning.(maj 2018) er reglerne blevet skærpet.


Vi holder dine oplysninger tæt til kroppen
Da du meldte dig ind i DFU gav du os dit navn, fødselsdag, adresse. telefonnummer og e-mailadresse. Der er almindelige personoplysninger.

Personoplysningerne bruger DFU til at registrere dig som medlem, så du kan få andel i de fordele(ansvarsforsikring), vi forhandler os frem til for vores medlemmer og til at opkræve kontingent.

Dine personoplysninger opbevares i vores medlems database, som er et lukket system, som kun få har adgang til. Medlems databasen håndteres og sikres af et anerkendt IT selskab, ved navn Winkas.  Den måde, Winkas håndterer og beskytter dine data på, kan læses her

Når du får dit medlemsblad leveret med posten, har vi delt din adresse med PostNord.


Det må vi
Som hovedregel må DFU:

 • Indhente relevante og nødvendige oplysninger fx navn, adresse, fødselsdag, tlf. og e-mail.
 • Håndterer de oplysninger, som medlemmerne har givet os.
 • Beholde dem så længe – det er i det enkelte medlems interesse, eller så længe dansk lovgivning påbyder det.
 • Anvende oplysningerne i medlemmernes interesse fx den fælles ansvarsforsikring
 • Sende medlemmerne relevant viden om organisationen og emner af fælles interesse.


Vi må aldrig
Uden dit samtykke må vi ikke:

 • Give andre adgang til dine oplysninger
 • Dele lister over deltagere i et arrangement mv.
 • Offentliggør dit navn, tlf. nr. og mail på DFUs hjemme side.



Loven og forordningen understreger desuden din ret til:

 • Til enhver tid ret til at få oplyst, hvad der er registreret om dig
 • Oplysningerne skal gives hurtigst muligt
 • Ret til at få slettet forkerte oplysninger straks, de er meddelt
 • Ret til at få oplysningerne slettet med det samme, du beder om det
 • At få besked, hvis der sker brud på sikkerheden hos dem, der har dine oplysninger.
 • Vi sletter gamle eller unødvendige oplysninger om dig.


DFUs anvender ekstern leverandør (Dit Sekretariat) til medlems håndtering herunder bogføring mv. 


Dit Sekretariat opbevarer og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:


Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Vi sletter dine data, så snart dine data ikke længere er relevante for DFU. Indbetalinger gemmes iht. Bogførings lovens regler. DFUs anvender ekstern leverandør til bogføring (Alt bogført).
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
 • Ved bogføring af kontingent, opbevares disse oplysninger i 5 år, i henhold til bestemmelserne i bogføringsloven.


Dataansvarlig
DFU er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Har du spørgsmål til, hvordan Personaleforeningen behandler personoplysninger, kan du sende en e-mail til:

dfu@nulldk-dfu.dk

eller kontakte os på:
Danmarks Fritidssejler Union 
Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Telefon: +45 7022 9195 


Klageadgang
Du kan klage over vores behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i persondataforordningens artikel 77, stk. 1. Du kan kontakte Datatilsynet enten fra din digitale postkasse på www.borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@nulldatatilsynet.dk eller pr. brev til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Du kan læse mere om Datatilsynet og se Datatilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Love og regler
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF på www.eurlex.dk.

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.