Nyt stenrev nord for Læsø

Vi har modtaget følgende fra Miljøministeriet, som advarer mod grundstødning ved det nye rev, nord for Læsø:

 

Stenrevsprojektet Blue Reef nord for Læsø i Kattegat blev gennemført i 2008/09.

 

Miljøstyrelsen / Naturstyrelsen,  har fået oplyst, at der har været påsejlinger af både danske og svenske fritidssejlere og kommer derfor med denne advarsel, så vi er blevet opfordret til at orientere vore medlemmer om vedlagte folder, som både fortæller om oplevelsesmuligheder, men også om sejladssikkerhed ved det nye stenrev.

 

Se folderen her

 

Du kan også læse mere om naturgenopretnings projektet på www.bluereef.dk

 

Naturgenopretningsprojektet BlueReef skal genoprette og beskytte et næsten 7 ha stort stenrev ved Læsø Trindel og stabilisere ca. 6 ha af det eksisterende stenrev.

 

Naturen på stenrevet er mangfoldig.

 

Især de huledannende stenrev på lavt vand, rummer et meget artsrigt dyre- og planteliv.

 

Stenrevene har været udsat for massiv udnyttelse, bl.a. stenfiskeri til havnemoler og kystsikringsanlæg.

 

Stenrev er derfor blevet en sjælden naturtype i Danmark og den biologiske mangfoldighed af arter, der er særligt knyttet til de huledannende stenrev på eksempelvis Læsø Trindel, er i fare for at forsvinde.

 

BlueReef Projektet er budgetteret til 35 mio. kr. og medfinansieres af EU’s LIFE Nature fond.

 

Projektet begyndte i august 2006 og slutter i foråret 2013.

 

Projektet udføres af Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua (Danmarks Tekniske Universitet).

 

Kilde: Naturstyrelsen

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.