Betalingsservice

Du har naturligvis mulighed for at tilmelde dit kontingent til Betalingsservice.

Dog ikke ved DFU selvopkræver klubber, idet de forestår opkrævningen.

Bemærk, som debitor kan du ikke oprette en betalingsaftale uden at have aftalt med din bank, at du kan benytte Betalingsservice.

Debitorregler for Betalingsservice

Når du bruger Betalingsservice til at betale dine regninger, kan du føle dig helt tryg, da du altid har mulighed for at afvise en betaling. Det gøres ved at du henvender dig til dit pengeinstitut senest den 7. i betalingsmåneden eller første bankdag herefter. Er betalingen allerede gennemført, bliver beløbet tilbageført.

Det er også nemt at afmelde en betalingen, hvis du har brug for det. Når afmeldinger sker senest 2 bankdage før betalingsdagen, bliver betalingen ikke gennemført.