Danmarks Fritidssejler Union har 4 former for medlemskab

A

A-medlemmer er klubber med hjemsted i Danmark.

DFU-medlemmer af DFU-klubberne er omfattet af unionens ansvarsforsikring for medlemmer.

B

B-medlemmer er DFU-enkeltmedlemmer, der bor i Danmark.

B-medlemmer er omfattet af unionens ansvarsforsikring for medlemmer.

C

C-medlemmer er alene abonnenter af unionens blad og er ikke omfattet af unionens ansvarsforsikring for medlemmer eller andre medlemsgoder/rettigheder.

D

D-medlemmer er medlemmer uden båd.

Vores priser er yderst attraktive

Se priser her

Alle fritidssejlere med et fartøj, enhver fritidssejlerklub og interesserede, der kan godtage DFUs vedtægter og formål, kan optages som medlem af DFU.Medlemsklubber og interessemedlemmer er ikke omfattet af DFUs ansvarsforsikring for medlemmer.

Medlemskabet følger kalenderåret.

Bliv medlem

Begæring om optagelse rettes til DFUs sekretariat

Klik her for at indmeldelse