Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling 2020 afholdes på Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250, Odense. Lørdag den 21. marts 2020 kl. 11.00

Orientering

På DFUs fortsættende generalforsamling, der blev afholdt den 18. januar 2020, blev DFUs nye vedtægt vedtaget.

Det er således første gang, der skal afholdes generalforsamling efter de nye vedtægter. I slutningen af denne indkaldelse finder du en kort opsummering af tidsfrister for indsendelse af forslag og indstilling af kandidater til bestyrelsen mv. samt tilmeldingsfrist.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter den nye vedtægt.

Vedtægten fremgår af DFUs Hjemmesiden dk-dfu.dk.

Program:

Kl. 11:00 Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 12:00 DFU er vært ved en beskeden anretning til alle,
der er tilmeldt.

Forslag samt indstilling af kandidater til DFUs bestyrelsen, Revision samt Kvalitetschef og økonomiansvarlig til DFU Kompetence, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamling, skal være skriftlig og DFUs sekretariat i hænde: Senest den 27. februar 2020

Tilmelding til generalforsamlingen: DFUs sekretariat på dfu@nullsekr.dk eller til formand Bent Hansen på bent@nullbaph.dk Senest den 15. marts 2020

Vel mødt til en god og saglig generalforsamling.

Generalforsamling dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent(er).

3. Valg af referent(er).

4. Valg af stemmetællere/udvalg.

5. Forretningsorden for generalforsamlingen.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Andre beretninger.

8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

9. Indkomne forslag.

10. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.

11. Godkendelse af kontingenter.

12. Valg i henhold til vedtægterne.

     Til: DFUs bestyrelse: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.

      Til: DFU Revision: Formand samt 2 medlemmer.

      Til: DFU Kompetence Center: Kvalitetschef og økonomiansvarlig.

13. Eventuelt.

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.