Indkaldelse til Danmarks Fritidssejler Unions Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 afholdes på Teater Cafeen i Nykøbing Falster Øster gågade 2, 4800 Nykøbing F. Lørdag den 27. marts 2020 kl. 11.00

Orientering

Den aktuelle Corona situation gør datoen d. 27.marts 2021 meget usikker idet generalforsamlingen ønskes afholdt som med fremmødte medlemmer, der med debat og synspunkter ønsker at præge fremtiden. Ændres situationen ikke udsættes generalforsamlingen til bedre tider.  

Program:

Kl. 11:00 Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 11:30 Generalforsamlingen med dagsordenen starter.

Forslag samt indstilling af kandidater til DFUs bestyrelsen, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamling, skal være skriftlig og DFUs formanden i hænde: Senest den 14. marts 2020

Tilmelding til generalforsamlingen: DFUs sekretariat på dfu@nullsekr.dk eller til formand Bent Hansen på bent@nullbaph.dk Senest den 15. marts 2020

Vel mødt til en god og saglig generalforsamling.

Generalforsamling dagsorden:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent(er).

3. Valg af referent(er).

4. Valg af stemmetællere/udvalg.

5. Forretningsorden for generalforsamlingen gennemgås.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Andre beretninger.  DFU- Kompetence.

8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     a. DFU-medlemsorganisation.

     b. DFU-Kompetence.

9. Indkomne forslag.

   a. Bestyrelsen.

   b. klub/medlemmer.

10. Godkendelse af kontingenter.

11. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.

      a. DFU-medlemsorganisation.

      b. DFU Kompetence.

12. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægten § 12.

     a. formand

     b. bestyrelsesmedlem1 (med IT-ansvar)

     d. bestyrelses suppleant for 1 år (indpasning)

     e. bestyrelses suppleant for 2 år

13. Valg i henhold til vedtægten §13 DFU-revision.

       a. valg af revisions formand

       b. valg af revisor for 1 år (indpasning)

       c. valg af revisor for 2 år

14.  Eventuelt.

Bemærk.

Klubbernes stemmevægt er iht.§ 8.3

Klubstemmerne fordeles efter antal DFU-klubmedlemmer i de enkelte klubber, således:
     2 – 25 DFU-medlemmer = 1 stemme
     26 – 50 DFU-medlemmer = 2 stemmer
     51 – 100 DFU-medlemmer = 3 stemmer
    101 DFU-medlemmer og derover 4 stemmer

En aktuel medlemsliste sendes til klubberne og der baggrund for klubberne stemmevægt. Venligst korriger listen senest d. 7. marts 2021. Manglende response betragtes som godkendelse. 

Ingen kommentar

Lukket for kommentarer