Hvem kan sejle foruden vind?

Der har på det seneste været en spændende og livlig debat på de sociale medier omkring spørgsmålet:

“Hvilke signaler skal et sejlskib uden hjælpemotor vise, hvis det overraskes af pludselig vindstille, mister fremdriften, og derfor ikke kan manøvrere hensigtsmæssigt eller gå af vejen ifølge søvejsreglerne”?

Sejlernes løsningsforslag i debatten deler sig overordnet i 3 grupper:

  1. Man skal vise de almindelige skibslys som et “sejlskib”.
  2. Man skal vise dag- og lyssignaler som “skib med begrænset manøvreevne”
  3. Man skal vise dag- og lyssignaler som “skib ikke under kommando”

Lad os se lidt nærmere på de foreslåede løsninger.

Du skal IKKE vise skibslys som et sejlskib

Hvis man fører navigationslys som et sejlskib (agter- og sidelys), fremdrives fartøjet pr. definition under sejl (regel 3), og skal ubetinget kunne manøvrere i henhold til søvejsreglerne.

Kan sejlskibet ikke manøvrere hensigtsmæssigt i henhold til søvejsreglerne, skal der signaleres til de omkringliggende skibe ved hjælp af signalerne for enten “begrænset manøvreevne (kugle-diamant-kugle/rød-hvid-rød) “ eller “ikke under kommando (2 kugler/2 røde)”.

Formålet med disse dag- og lyssignaler er, at fortælle andre fartøjer i området, at de kan manøvrere frit uden fare for en kollision: “Jeg flytter mig ikke – du kan trygt passere”.

Fritidsfartøjer viser IKKE signaler for begrænset manøvreevne

Signalerne for begrænset manøvreevne anvendes pr. definition kun af erhvervsskibe.

Regel 3 g: “Skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere” betyder et skib, som på grund af beskaffenheden af sit arbejde er begrænset i sin evne til at manøvrere som foreskrevet i de internationale søvejsregler og derfor er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib

Derfor ser man aldrig et fritidsfartøj føre signaler for begrænset manøvreevne.

Du skal vise signaler for skib ikke under kommando

Dette signal benyttes af skibe, som på grund af en eller anden usædvanlig omstændighed er ude af stand til at manøvrere som foreskrevet i søvejsreglerne og derfor er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib.

Som eksempler kan nævnes, når en sejlbåd mister manøvreevnen i vindstille, eller et maskindrevet skib mister manøvreevnen ved motorhavari.

I foråret 2012 rorhavarerede jeg med et 80-tons fartøj midt i Rute T, faktisk lige under Storebæltsbroen, og mit allerførste punkt i tjeklisten var, at sende et par sorte kuglefendere op i salingen. Ikke af hensyn til regelsættet, men for at sikre menneskeliv.

Husk at slukke agter- og sidelys hvis du er “ikke under kommando”, og er let, uden at gøre fart gennem vandet (regel 27).

Kast krogen hvis du ikke kan signalere korrekt

Er sejladsen så dårlig forberedt, at man ikke kan vise signaler for “ikke under kommando”, når man pludselig ikke længere kan manøvrere hensigtsmæssigt i forhold til søvejsreglerne, vil jeg anbefale at man kaster krogen, og viser signaler som ankerligger (kugle/en hvid).

Planlæg sejladsen fornuftigt

Sker der en ulykke, og har man undladt at signalere korrekt, må man tage en alvorlig snak med dommeren i byretten, og det er ikke en undskyldning, at man “ikke lige havde de rigtige signaler ombord”.

Et par sorte kuglefendere og to løse røde led-lanterner med batteri løser problemet.

Glade sejlerhilsner
Benjamin Kristensen
www.duelighed.dk

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.