Genindkaldelse til DFUs udsatte generalforsamling 2020

Lørdag den 19. september 2020 kl. 11:00

På Scandic Hotel Odense, Hvidkjærvej 25, 5250 Odense

Orientering
Vedtægten fremgår af DFU’s Hjemmesiden dk-dfu.dk.

Indsendte forslag, tilmeldinger og udsendt kandidatliste til den ordinære, men Corona udsatte generalforsamling (21. marts-20), er stadig gældende.

Nye tilmeldinger og forslag modtages, med de her angivne datoer.

Kl. 11:00 Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 12:00 DFU er vært ved en beskeden anretning.

Dagsorden
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent(er).

3. Valg af referent(er).

4. Valg af stemmetællere/udvalg.

5. Forretningsorden for generalforsamlingen.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Andre beretninger.

8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

9. Indkomne forslag.

10. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.

11. Godkendelse af kontingenter.

12. Valg i henhold til vedtægterne.
Til: DFU’s bestyrelse: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Ref. §12
Til: DFU Revision: Formand samt 2 medlemmer. Ref. §13
Til: DFU Kompetence Center: Kvalitetschef og økonomiansvarlig. Ref. §14

13. Eventuelt.

Forslag og indstilling af kandidater til DFU’s bestyrelsen, Revision samt Kvalitetschef og økonomiansvarlig til DFU-kompetence, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamling, skal være skriftlig og DFUs sekretariat i hænde:
Senest den 1. september 2020

Af hensyn til praktiske forhold bedes tilmelding til generalforsamlingen være før den 13. september 2020.

Regnskab og budgetforslag kan to uger før generalforsamlingen rekvireres hos: DFU’s sekretariat på Telefon: 70 22 91 95, eller via e-mailadresse: dfu@nullsekr.dk   

Vel mødt til en god og saglig generalforsamling.        

Bestyrelsen


Ingen kommentar

Lukket for kommentarer