Genindkaldelse til DFUs udsatte generalforsamling 2020

Lørdag den 19. september 2020 kl. 11:00

På Scandic Hotel Odense, Hvidkjærvej 25, 5250 Odense

Orientering
Vedtægten fremgår af DFU’s Hjemmesiden dk-dfu.dk.

Indsendte forslag, tilmeldinger og udsendt kandidatliste til den ordinære, men Corona udsatte generalforsamling (21. marts-20), er stadig gældende.

Nye tilmeldinger og forslag modtages, med de her angivne datoer.

Kl. 11:00 Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 12:00 DFU er vært ved en beskeden anretning.

Dagsorden
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent(er).

3. Valg af referent(er).

4. Valg af stemmetællere/udvalg.

5. Forretningsorden for generalforsamlingen.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Andre beretninger.

8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

9. Indkomne forslag.

10. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.

11. Godkendelse af kontingenter.

12. Valg i henhold til vedtægterne.
Til: DFU’s bestyrelse: Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Ref. §12
Til: DFU Revision: Formand samt 2 medlemmer. Ref. §13
Til: DFU Kompetence Center: Kvalitetschef og økonomiansvarlig. Ref. §14

13. Eventuelt.

Forslag og indstilling af kandidater til DFU’s bestyrelsen, Revision samt Kvalitetschef og økonomiansvarlig til DFU-kompetence, der ønskes forelagt og behandlet på generalforsamling, skal være skriftlig og DFUs sekretariat i hænde:
Senest den 1. september 2020

Af hensyn til praktiske forhold bedes tilmelding til generalforsamlingen være før den 13. september 2020.

Regnskab og budgetforslag kan to uger før generalforsamlingen rekvireres hos: DFU’s sekretariat på Telefon: 70 22 91 95, eller via e-mailadresse: dfu@nullsekr.dk   

Vel mødt til en god og saglig generalforsamling.        

Bestyrelsen


8 Kommentarer

 • Steen munk-Petersen8. oktober 2020 at 21:05

  19. september 2020 blev der afviklet en generalforsamling som nok vi gå over i historien som noget af en festforestilling.
  Festforestilling i citationstegn…

  Afholdt i Corona skyggen virkede det som om at deltager antal var reduceret selvom der fra flere sider blev appelleret kraftigt til fremmøde.
  Deltagertallet, altså i overført betydning antal stemmer (læs klubstemmer), blev med formandens evner til at trylle pludselig reduceret væsentligt, under påskud af at flere klubber ikke var godkendt af bestyrelsen iht vedtægten, så deres tilstedeværelse ikke var ønsket/-i orden.

  Denne manøvre fik jeg forelagt som foreslået dirigent pr. Mail besked om natten til lørdag den 19/9…med ordene:
  .” til Dirigenten… du bedes tage stilling til om klubber indmeldt i perioden 4.-13. sept 2020 har vedtægtsmæssig adgang godkendt adgang til generalforsamlingen fordi de er oprettet uden det er behandlet på et bestyrelsesmøde…”
  Hvad afholdt ham fra at holde et haste telefon/-eller video møde derom…
  troede han mon har var i mindretal…

  Det lykkedes ham på selve dagen med bistand af en dyrt købt dirigent, på trods af protester fra flere, at få smidt, jeg tror 7 klub repræsentanter ud af salen…35 klubstemmer …bekvemt for ham da han så dem som en trussel…
  Sammen med dem forlod 2 medlemmer af bestyrelsen i protest salen… Kirsten Hansen og Kai Mogensen.

  Tillykke formand, endnu engang er det lykkedes dig at skaffe dig af med besværlige bestyrelsesmedlemmer som modsiger dig og anfægter din måde at agere på, det er ikke længere end et par år siden et dygtigt bestyrelsesmedlem forlod bestyrelsen pga. din ageren overfor ham, fordi han modsagde dig og ikke ville følge din vilje.

  Din næstformand Per Sandbjerg takkede under personvalgene sørme …NEJ TAK… da du smilende og med rosende ord foreslog ham til den nye bestyrelse…
  gad vide hvorfor… jeg tro jeg ved det…
  Jeg er glad for at jeg trak mig som dirigent … og at jeg havde takket nej til dit generøse tilbud om at indstille mig som formand for revisionsudvalget og få de benefits du omtalte.
  Tilbage i salen var omkring 30 hoveder… hvor mange der sad med klubstemmer og hvor mange der var enkelt stemmer er uvist… men på et tidspunkt omkring et mistillidsforslag fik formanden 110 stemmer med nej til mistillid… og se… det er tankevækkende !!!

  Generalforsamling cirkus ja…
  .jeg har været med til mange gennem mit arbejdsliv…som faglig og juridisk konsulent…
  Men ,ingen overhoved ingen overgår DFU´s 2020
  Det eneste der manglede, var de kulørte lampe… husk at få dem med i 2021…
  så kan det blive rigtig sjovt…

  Svar
 • Ole Mørch13. september 2020 at 17:08

  I fritidssejleren nr.1 2020 fremgår det helt klart, at et medlem der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal være tilmeldt. Det er normal procedure ved andre generalforsamlinger. det har intet at gøre med tilladelse til at deltage. Hvis der mod forventning skulle møde så mange medlemme uden tilmelding, at de tilmeldte bliver afvist pga. forsamlingsbegrænsninger. Hvad vil så være proceduren.
  I de forrige general- og ekstraforsamlinger har der været et farligt rod med stemmeoptællinger. Iht. de nye vedtægter har hver fremmødt kun én stemme. Klubrepræsentanter har hermed kun én stemme. Vedtægterne anfører, at der ikke kan stemmes med fuldmagter. Tildeling af 5 stemmer 8.3 c,d. til klubber og organisationer uanset antal medlemmer må anses at være i strid med bestemmelsen i §11.3, dersom der er tildelt en fuldmagt til den pågældende repræsentant.
  Vi har desuden heller ingen en garanti for, at den pågældende repræsentant repræsenterer et flertal i den pågældende klub eller organisation.

  Svar
 • Henrik8. september 2020 at 18:08

  Håber at folk er klar over stavefejlen i mail adressen. Det er vist sekr.dk ikke sek.dk

  Hvad sker der nu forsamlingsforbuddet er max 50 i Odense?

  Svar
  • steen munk-petersen9. september 2020 at 08:23

   INTET…..hotellet oplyser at de IKKE er omfattet af begrænsninger…så det passer formandsskabet fint…

   Svar
 • Steen Munk-Petersen4. september 2020 at 10:52

  Jeg er blevet bedt om af formanden at korrigere mit indlæg… ellers !!!!

  Det gør jeg så hermed…

  Efter telefon samtale onsdag med direktøren for Scancic Odense kan jeg oplyse, at han sagde dersom der kom flere end 114 tilstede vil de agere på det iht. myndighedernes retningslinier…

  https://www.dr.dk/nyheder/indland/hoej-smitte-i-odense-faar-dagens-coronatal-til-stige-med-179

  Høj smitte i Odense får dagens
  Corona tal til at stige med 179…

  Måske der nu skal tages beslutning om, at meddele medlemmerne vigtigheden af at de skal tilmelde sig i god…
  idet de ellers risikere at de ikke kommer ind..
  jvnf. vedtægtens §12.1. varetager bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen ….ledelse og repræsentation i alle unionens forhold…
  Herunder er der også et ansvar for aktiv medvirken til medlemmernes sikkerhed under deltagelse i generalforsamlingen…

  mvh
  Steen Munk-Petersen

  Svar
 • steen munk-petersen1. september 2020 at 13:48

  Kære bestyrelse
  Jeg skriver dette på siden for medlemmer, for at appellere til jeres ansvarsfølelse

  Jeg har kontaktet Scandic hotels konference afdeling som oplyser, at de følger myndighedernes restriktioner vedr. smitteforebyggelse:
  • herunder skiltning,
  • sprit tilgængelig mange steder i fællesområder og i lokaler,
  • engangshandsker,
  • samt god afstand i lokaliteterne …
  • afstanden i lokaliteterne indebærer at pladserne kun er til max 100 personer..

  En ansvarlig bestyrelse bør, set i lyset af dette, træffe en beslutning om, at deltagere SKAL tilmelde sig og IKKE bare møde op…

  Rettidig omhu vil være at sende sms/mail til alle om begrænset deltager antal og når der er fyldt op kommer der ikke flere med.
  Samtidig skal de vide at fremmødte som IKKE er tilmeldt på forhånd bliver afvist ved indgangen.
  HELLERE i DAG end i MORGEN

  Det vil være hensynsfuldt …
  DFUs vedtægt tillades alle gyldige medlemmer at deltage i generalforsamlingen….

  JA men bestyrelsen, også en forretningsbestyrelse, har ansvar for i respekt for den nuværende situation at beslutte en adgangsbegrænsning.
  Og ikke bare lade det være en “formandsbeslutning” at lade stå til..

  Svar
 • Steen Munk-Petersen20. august 2020 at 09:15

  Under henvisning til Covid19 smittefaren, skal det omgående understreges overfor ALLE medlemmer, at tilmelding er et KRAV, samt at alle fremmødte, som ikke er på deltagerlisten, afvises ved indgangen….
  Desuden skal der omgående informeres om hvilke forholdregler DFU samt Scandic Hotel træffer for at reducere smittefaren på stedet,.i forhold til sundhedsmyndighedernes retningslinier.

  Svar
  • Bent Hansen23. august 2020 at 11:10

   Hej ALLE
   Det er en privat mening der fremføres som et krav.
   DFUs vedtægt tillades alle gyldige medlemmer at deltage i generalforsamlingen.
   Ønsket om tilmelding er for at kunne bestille frokost og kaffe til alle.
   Generalforsamlingen afholdes på et kongres hotel i Odense hvor alle Corona anbefalingerne overholdes.
   DFU tager på denne måde maksimalt hensyn til medlemmerne.
   Jeg har også tillid til medlemmerne der deltager overholder Corona anbefalingerne.
   DFU formand
   Bent Hansen

   Svar

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.