Forstå strøm på båden

Forståelse og overvågning af strøm på båden.

Denne information er beregnet på den rene amatørsejler, med ingen eller meget lidt kendskab til et fungerende elektrisk system ombord på et fritidsfartøj.

Først nogle få begreber.

Når tankerne kredser omkring det vanskeligt forståeligt strøm kan jeg anbefale at lade tankerne skifte spor og tænke på et vandsystem der kendes fra byen.

Et sådant vandsystem består af et vandtårn og et rørsystem som leder vandet frem til vandhanerne.

Vandet suges af en pumpe op fra undergrunden op i et vandtårn der ofte er højt beliggende.

Sugepumpen kan sammenlignes med generatoren som trækkes af motoren. Mængden af vandet i vandtårnet kan sammenlignes med mængden af strømmen i akkumulatorerne og vandtårnet som akkumulatorer. Heraf fremgår det, at om sugepumpen ikke suger vand fra undergrunden kommer der ingen vand op i vandtårnet der ved byens normale forbrug hurtigt tømmes, med resultatet, at der ikke kommer mere vand ud af hanerne.

Erstatter vi nu sugepumpen med en generator, som lever strøm og vandrørene med ledninger er det forhåbentligt klart hvordan strømmen fyldes på vores akkumulator.

Røret fra vandtårnet til vandhanerne er monteret i bunden af vandtårnet hvilket bevirker, at der genereres  et vandtrykket proportionalt med mængden af vand i beholderen. Herved opnås der et varierende tryk alt efter om der er 2 eller 10 meters vandsøjle. For at opretholde et ensartet tryk sættes sugepumpen i forbindelse med trykket og vil starte og stoppe i henhold til at opretholde den vandsøjle (vandtrykket).

Denne regulering er identisk med generatorens regulering, der føler strømmængden i akkumulatoren og om der er et afgang (forbrug) af strøm beordrer generatoren til at producere noget strøm.

På instrumentboret i båden er der, monteret en lampe der vil være tændt når motoren ikke kører, dvs. trækker generatoren rundt eller generator remmen er knækket eller generatoren eller regulatoren er i stykker.

voltmeter

Umiddelbart efter generatoren er begyndt at køre rundt slukker denne LADELAMPE hvilket indikerer at generatoren sender strøm til akkumulatoren. Teknisk er det så simpelt, at LADELAMPENS ene side er forbundet til akkumulatorens plus pol og dens anden side til generatorens afgangs pluspol hvilket bevirker, at når generatoren leverer strøm er der en lige stor strømstyrke på begge sider af lampen og at der  følgelig  ikke løber strøm gennem lampen og derfor slukker lampen.

Et helt andet problem er at holde styr på mængden af strøm i akkumulatorerne. Til dette formål monterer de fleste et VOLTMETER der i VOLT fortæller hvor meget der er at gøre godt med.

 Viser Voltmeteret 12.4 Volt, uden generator kører eller der er ladning fra land fortæller det, at der kun er ca. 70 % tilbage på Akkumulatoren og at ladning vil være en særdeles god ide. Normal vil en tilfredsstillede installation vise 12.8 Volt med generatoren kørende og Fyldt Akkumulator.

Viser VOLTMETERET 10,5 volt fortæller det, at der er en tilstand af dybdeudladning  af akkumulatoren, hvilket ofte medfører køb af et nyt batteri. Vær derfor varsom med at trække for meget fra Akkumulatoren. De er dyre men kan korrekt behandlet i hverdagen holde længe.

Alle forbrugstederne på båden modtager strøm  fra Akkumulatoren over et sikringspanel med de dertil afpassede sikrings størrelser, idet ikke alle forbrug har behov for lige stor strømstyrke.

Med udgang i det føromtalt vandforsyning kan størrelse på rørene sammenlignes med tykkelserne på ledningerne i båden. EKS. Kræver en brandhane et større rør end vandhanen i køkkenet. På samme måde kræver en starter et tykkere kabel end en læselampe og skal derfor også beskyttes med en større sikring.

Alting i denne verden er et kredsløb. F. eks. er vandets  kredsløb  at forbrugt vand passere gennem et renseanlæg tilbage til grundvandet eller de frie vandløb/havet. Noget fordamper naturligvis også og returnerer, som regn og tåge.

I båden danner ledningsnettet kredsløbet med Akkumulatoren som et centralt led. Heraf kan det udledes, at minusledningen er lige så vigtig som plusledningen.

Et begreb i vandsystemet og i ledningsnettet i båden er modstanden, som normalt ikke vises på noget instrument i båden, men bruges af teknikerne for fejlsøgning af en opstået fejl.

voltmeter

Begrebet kan forklares ved følgende eksempel:

Presses der 1 kubikmeter vand igennem et 15 millimeter vandrør, således alt vandet skal være trykket igennem på 2 minutter vil det frembringe en stærk stråle, stærkere end hvis man pressede den samme vandmængde igennem et rør på 30millimeter.

Pumpen der skal håndtere denne vandflytning skal være større for at presse vandet gennem det mindre rør end det større Idet MODSTANDEN naturligvis er større i det mindre rør end i det større.

På denne måde frembringes der elektriske varmeapparater ved, at presse en stor mængde af strøm gennem tynde ledninger, som bliver rødglødende og afgiver energi i form af varme.

Varmeapparatet kan sammenlignes med en kontrolleret kortslutning hvor pluspolen sættes i forbindelse med minuspolen uden først at have passere et forbrug. Denne situation er ekstrem farligt i en båd på havet.

Emnet strøm på båden er mange gange større end det her beskrevne og kan forklares på mange komplicerede og teoretiske måder. Jeg håber sammenligningen mellem vandværket og et generatorsystem kan lukke noget af mystikken ud af emnet.

Gennemgang af Akkumulatorer opbygning og sammensætning, samt et lade apparaters fornuftige brug kan være et emne for en anden afmystificering.  

Relaterede artikler

1 kommentar

  • Bjarne Sønderskov Nielsen15. juni 2019 at 17:35

    Den med varmeapperatet er en dårlig sammenligning, som efter min mening “plumrer vandene” varmeapperatet gløder mest fordi trådene er udført af et metal med højere modstand i Ohm og ikke som direkte resultat af dimensionen- et varme apperat med gløde/varmetråde i kobber vil være en sjældenhed- ellers god klassisk logik!!

    Svar

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.