Bådmagasinet foreslår statsafgift på ansvarsforsikringen

Bådmagasinet foreslår statsafgift på ansvarsforsikringen

 

I Juni bladet 2015 opfordres sejlerne til, at fremføre Deres holdninger til det af Danske Tursejler, Dansk Sejlunion og forhandler organisationen Danboat fremførte forslag om en omlægning af, den for sejlerne upopulære, forsikringsafgift på vore bådes kaskoforsikringer, således at alle fritidsbåde deltager i fremskaffelsen af de berømte 140 millioner afgiftskroner.

 

I artiklen fremfører Danske Tursejlers formand, Poul Erik Jacobsen, sin argumentation for en omlægning af kaskoafgift, til en afgift på Ansvarsforsikringer på fritidsbåde. Danske Tursejler er på ingen måde talsmand, selvom de tilsyneladende sekunderes af Dansk Sejl Union og Danboat, for den Danske bestand af fritidssejler, hvorfor jeg her gerne benytter mig af Bådmagasinets opfordring til, at opponere mod de fremførte tanker og argumenter for omlægningsforslaget, som her er fremført.

 

Danmarks Fritidssejler Union, der altid har været og også i fremtiden vil være modstander imod skat og afgifter på friluftslivet, hvilket senest kom til udtryk ved regeringens forhøjelse af kaskoforsikringssumsafgiften i 2012 til 1.34 %, har ingen forståelse for de urimelige argumenter for en omlægning af afgiften på fritidsfartøjer.

At fremføre sådanne vidtgående argumenter, på vegne af fritidssejlerne, uden at have søgt en dækning blandt sejlerfolket, men alligevel udtale sig, som om emnet havde været diskuteret, er i bedste fald arrogant og sandsynligvis også uden reel dækning blandt egne medlemmer, der mig bekendt ikke er taget med på råd.

 

På europæisk (EBA), såvel som på Nordisk plan, er den officielle holdning, at man ikke vil medvirke til en registrering af fritidsfartøjer, idet dette meget enkelt lader sig transformere til den berømte skatteskrue, hvorfor det ikke giver mening, at fremføre sådanne tanker i AFGIFTSSYSTEMETS land. 

Det er uetisk, at argumentere på standens vegne, uden at have dækning for det blandt såvel organisationer, som dets medlemmer. 

 

Udover de i artiklen anførte argumenter for ikke at omlægge (men meget gerne fjerne) forsikringsafgiften, fremfører Poul Erik Jacobsen og Hans Natorp, samt Jan Hansen argumenter for afgrænsning af hvilke fritidsbåde, både i størrelse og anvendelse der bør være undtaget. Enhver der har bare et perifer berøring med det politiske system, kan selv fortsætte rækken af argumenter for hvilke både afgiften skal ramme eller friholdes for. Hvordan sejlernes reaktioner vil være når regningen på kr. 1500,- pr. båd, fra jolle til større lystbåde, lander i postkasserne hos bådejerne kan Ikke komme som nogen overraskelse. 

 

Gennemføres omlægningen medfører dette et endnu ikke kendt problem, men man kan frygte et kaos med opkrævning af afgiften, hvem skal opkræve og afregne. Forsikringsselskaberne er næppe taget med på råd og vil sandsynligvis ikke finde ideen med opkrævningen attraktivt. Tilbage er der de frivillige organisationer, som hvis de pålægges opgaven pålignes en administrativ omkostning der kun kan placeres hos medlemmerne. 

Jo mere tankerne gennemspilles jo flere dårligdomme anes der i horisonten.

 

Danmarks Fritidssejler Union er dybt forundret over, hvordan varetagelsen af Fritidssejlernes interesser forsøges varetaget og har her fremført holdninger det samlede sejlerfolk tidligere har kæmpet for. 

 

Måske tager jeg fejl, men Danmarks Fritidssejler Union vil også fremover værne om sejlernes friholdels af registrering og uretfærdige afgifter.

 

Danmarks Fritidssejler Union

Formand og Sekretariats medarbejder

Bent Hansen

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Du kan skrive første kommentar.

Skriv en kommentar

Indtast venligst dit navn. Venligst indtast en gyldig E-mail Venligst indtast besked.