Danmarks Fritidssejler Unions Corona udskudte Generalforsamling 2021

Danmarks Fritidssejler Unions Corona udskudte Generalforsamling 2021 afholdes i Nykøbing Falster d. 25. september fra kl. 11:00 på Teater Cafeen, Nykøbing Falster Øster gågade 2, Nykøbing Falster.  Se note 1.

Tilmelding til generalforsamlinger foretages på tlf. 70229195 eller mail: dfu@nullsekr.dk senest d. 21. september

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde den 20. september 2021.

Kl. 11:00 Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 11:30 Generalforsamlingen med dagsordenen starter.

        Dagsordenen

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af dirigent(er).

3. Valg af referent(er).

4. Valg af stemmetællere/udvalg.

5. Forretningsorden for generalforsamlingen gennemgås.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Andre beretninger.  DFU- Kompetence.

8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     a. DFU-medlemsorganisation.

     b. DFU-Kompetence.

9. Indkomne forslag.

   a. Bestyrelsen.

   b. klub/medlemmer.

10. Godkendelse af kontingenter.

11. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.

      a. DFU-medlemsorganisation.

      b. DFU Kompetence.

12. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægten § 12.

     a. formand

     b. bestyrelsesmedlem1 (med IT-ansvar)

     d. bestyrelses suppleant for 1 år (indpasning)

     e. bestyrelses suppleant for 2 år

13. Valg i henhold til vedtægten §13 DFU-revision.

       a. valg af revisions formand

       b. valg af revisor for 1 år (indpasning)

       c. valg af revisor for 2 år

14.  Eventuelt.

Bemærk.

Klubbernes stemmevægt er iht.§ 8.3

Klubstemmerne fordeles efter antal DFU-klubmedlemmer i de enkelte klubber, således:
     2 – 25 medlemmer = 1 stemme
     26 – 50 medlemmer = 2 stemmer
     51 – 100 medlemmer = 3 stemmer
    101 medlemmer og derover 4 stemmer

En aktuel medlemsliste sendes til klubberne og er baggrund for klubberne stemmevægt. Venligst korriger listen senest d. 12. september-2021. Manglende response betragtes som godkendelse. 

Note 1.

Den aktuelle Corona situation med større åbning af samfundet men med en fortsat bekymring for smitterisikoen medfører deltagerne ikke er forpligtiget til at fremvise et bevis på deres vaccinations status.

Bestyrelsen

Ingen kommentar

Lukket for kommentarer