Danmarks Fritidssejler Union Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 afholdes d. 18. marts kl. 11:00 hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Danmarks Fritidssejler Union indkalder til generalforsamling Lørdag den 18. marts kl. 11:00 hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Generalforsamlingen er formelt Danmarks Fritidssejler Unions øverste myndighed.

Brug din demokratiske ret som medlem af Danmarks Fritidssejler Union og få indflydelse på foreningens udvikling.

Tilmelding til generalforsamlinger foretages på tlf. 70 22 91 95 eller mail: dfu@nullsekr.dk senest d. 10.marts 2023.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde den 1.marts 2023.

Program:

Kl. 11:30 Frokostbuffet og Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 12:00 Generalforsamlingen med dagsordenen starter

Dagsordenen:

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af Dirigent

3. Valg af Referent

4. Valg af Stemmetællere/udvalg.

5. Forretningsorden for Generalforsamlingen gennemgås.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Andre beretninger.

a. Danmarks Fritidssejler Union – Kompetence Center

8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

a. Danmarks Fritidssejler Union (Medlemsorganisationen)

b Danmarks Fritidssejler Union (Kompetence Center)

9. Indkomne forslag fra

a. Bestyrelsen.

b. Medlemmerne.

10. Godkendelse af kontingenter.

11. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.

a. Danmarks Fritidssejler Union (Medlemsorganisationen)

b. Danmarks Fritidssejler Union (Kompetence Center)

12. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægten § 12.

a. Formand

b. Bestyrelsesmedlemmer 1 stk.

c. Bestyrelses suppleant for 1 år (indpasning)

13. Valg i henhold til vedtægten §13 DFU-revision.

a. Valg af revisor for 2 år

14. Eventuelt.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlinger foretages på tlf. 70229195 eller mail: dfu@nullsekr.dk senest d. 10 marts 2023.

Bemærk.

Klubbernes stemmevægt er iht.§ 8.3

Klubstemmerne fordeles efter antal DFU-klubmedlemmer i de enkelte klubber, således:
     2 – 25 medlemmer = 1 stemme
     26 – 50 medlemmer = 2 stemmer
     51 – 100 medlemmer = 3 stemmer
    101 medlemmer og derover 4 stemmer

En aktuel medlemsliste sendes til klubberne og er baggrund for klubberne stemmevægt.

Korriger venligst listen senest d. 10. marts-2023. Manglende response betragtes som godkendelse. 

Bestyrelsen

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Lukket for kommentarer