Danmarks Fritidssejler Union Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 afholdels den. 26 marts klokken 11:00 på Comwell H.C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense

Danmarks Fritidssejler Union indkalder til generalforsamling lørdag den 26. marts 2022 kl. 11.00 – 15.00 på Comwell H.C. Andersen Odense, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense

Generalforsamlingen er formelt Danmarks Fritidssejler Unions øverste myndighed.

Brug din demokratiske ret som medlem af Danmarks Fritidssejler Union og få indflydelse på foreningens udvikling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde den 12. marts 2022

Program:

Kl. 10.00 Åben, samt klargøring af generalforsamlingen.

Kl. 11.00 Registrering og udlevering af stemmesedler.

Kl. 11.30 Generalforsamlingen med dagsordenen starter

Dagsordenen:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

2. Valg af Dirigent

3. Valg af Referent

4. Valg af Stemmetællere/udvalg.

5. Forretningsorden for Generalforsamlingen gennemgås.

6. Bestyrelsens beretning.

7. Andre beretninger. DFU- Kompetence.

8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

8.1. Danmarks Fritidssejler Union (Medlemsorganisationen)

8.2 Danmarks Fritidssejler Union (Kompetence Center)

9. Indkomne forslag fra

a. Bestyrelsen.

b. Medlemmerne.

10. Godkendelse af kontingenter.

11. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.

12. Danmarks Fritidssejler Union (Medlemsorganisationen)

13. Danmarks Fritidssejler Union (Kompetence Center)

14. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægten § 12.

a. Kasserer

b. Bestyrelsesmedlemmer 2 stk.

c. Bestyrelses suppleant for 1 år (indpasning)

d. bestyrelses suppleant for 2 år

15. Valg i henhold til vedtægten §13 DFU-revision.

a. Valg af revisor for 1 år (indpasning)

b. Valg af revisor for 2 år

16. Eventuelt.

Tilmelding

Tilmelding til generalforsamlinger foretages på tlf. 70229195 eller mail: dfu@nullsekr.dk senest d. 16.marts 2022.

Bemærk.

Klubbernes stemmevægt er iht.§ 8.3

Klubstemmerne fordeles efter antal DFU-klubmedlemmer i de enkelte klubber, således:
     2 – 25 medlemmer = 1 stemme
     26 – 50 medlemmer = 2 stemmer
     51 – 100 medlemmer = 3 stemmer
    101 medlemmer og derover 4 stemmer

En aktuel medlemsliste sendes til klubberne og er baggrund for klubberne stemmevægt.

Venligst korriger listen senest d. 16. marts 2022.  Manglende response betragtes som godkendelse. 

Note 1.

Den aktuelle Corona situation med åbning af samfundet, men med en fortsat bekymring for smitterisikoen, medfører deltagerne ikke er forpligtiget til at fremvise et bevis på deres vaccinations status.

Ændring i samfundets anbefalinger følges naturligvis.

Relaterede artikler

Ingen kommentar

Lukket for kommentarer