Fritidssejleren blad nr. 2 2018

Fritidssejleren blad nr. 2 2018

Fritidssejleren nummer 2, 2018 er udkommet. Klik på linksne i bunden og læs bladet: Dette nummer indeholder artiklerne: Så sker det igen, det med snablen i vore lommer Affald Ansvarsforsikring Løst og fast om DFU Kompetence siden sidst Referat fra Europæisk Bådrådsmøde En kæmpe blandt fritidssømænd har forladt os GPS-søkortplottere i fritidsskibe – del 1 […]

Læs Mere
DFU bemyndiget af Søfartsstyrelsen

DFU bemyndiget af Søfartsstyrelsen

24. maj 2017, datoen vil fremover være en af DFU`s minderige datoer. Denne dag modtog vi Søfartsstyrelsens bemyndigelse, som Prøveafholder for Fritidssejler uddannelserne og udstedelse af beviser for: Speedbådsbevis Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejler i Danmark Prøveafholdelserne er åben for alle og kan aftales med DFU Kompetence center, der er oprettet og drives af DFU […]

Læs Mere
Søfartsstyrelsens regulerede takster og gebyrer for 2016

Søfartsstyrelsens regulerede takster og gebyrer for 2016

Søfartsstyrelsens regulerede takster og gebyrer for 2016   En række gebyrtakster, som hører under Søfartsstyrelsens område, bliver ændret fra 1. januar 2016. Søfartsstyrelsen har genberegnet taksterne for de gebyrområder, som hører under styrelsens område. Taksten for gebyrer fastsættes, så der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende gebyrområde over en […]

Læs Mere

Bådmagasinet foreslår statsafgift på ansvarsforsikringen

Bådmagasinet foreslår statsafgift på ansvarsforsikringen   I Juni bladet 2015 opfordres sejlerne til, at fremføre Deres holdninger til det af Danske Tursejler, Dansk Sejlunion og forhandler organisationen Danboat fremførte forslag om en omlægning af, den for sejlerne upopulære, forsikringsafgift på vore bådes kaskoforsikringer, således at alle fritidsbåde deltager i fremskaffelsen af de berømte 140 millioner […]

Læs Mere
Information omkring lukning af Masnedsundbroen

Information omkring lukning af Masnedsundbroen

Her er lidt information omkring Masnedsundbroen til de af vores medlemmer der har overvejet en sejltur i området.   Der vil være sejladsrestriktioner for farvandets brugere i perioden d. 1.juli 2015 – d. 1.januar 2016, hvor skibe der kræver brooplukning ikke vil kunne passere Masnedsundbroen og sejle ind i farvandet øst for broen, hvis skibet […]

Læs Mere

Kortlægning af havfriluftsliv

Kære Fritidssejler.   Deltag i en bruger-baseret kortlægning, hvor friluftsudøvere markerer de steder, de anvender til forskellige havaktiviteter.   Gå ind på www.havfriluftsliv.dk  hvor kan du deltage i kortlægningen og læse mere om undersøgelsen.   Medlemsklubber kan eventuelt deltage på medlemmernes vegne, fordi klubberne ofte står for eller medvirker ved friluftsaktiviteter på/ved havet   Projektet […]

Læs Mere
Rykker- og følgebrev fra Søfartsstyrelsen (Skibsregistret)

Rykker- og følgebrev fra Søfartsstyrelsen (Skibsregistret)

Den nye årsafgift på registrerede skibe – Rykker- og følgebrev fra Søfartsstyrelsen (Skibsregistret)   Kære skibsejer Du modtager denne rykker, fordi Søfartsstyrelsen ikke har registreret din indbetaling for den årlige skibsafgift, som blev indført i 2013 for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre (fartøjsfortegnelsen, skibsregistret og Dansk Internationalt Skibsregister). Du har modtaget […]

Læs Mere
Nyt stenrev nord for Læsø

Nyt stenrev nord for Læsø

Vi har modtaget følgende fra Miljøministeriet, som advarer mod grundstødning ved det nye rev, nord for Læsø:   Stenrevsprojektet Blue Reef nord for Læsø i Kattegat blev gennemført i 2008/09.   Miljøstyrelsen / Naturstyrelsen,  har fået oplyst, at der har været påsejlinger af både danske og svenske fritidssejlere og kommer derfor med denne advarsel, så […]

Læs Mere

Gode råd ved køb af båd

Skal du ud og kigge på anden båd, så er her et par råd: Det kan såmænd være vanskeligt nok at beslutte sig for, hvilken bådtype man egentlig kunne tænke sig, for der har aldrig været flere brugte både til salg end netop i disse år. Udvalget af brugte både er ganske enkelt overvældende.Vi bilder […]

Læs Mere