Nyt stenrev nord for Læsø

Nyt stenrev nord for Læsø

Vi har modtaget følgende fra Miljøministeriet, som advarer mod grundstødning ved det nye rev, nord for Læsø:   Stenrevsprojektet Blue Reef nord for Læsø i Kattegat blev gennemført i 2008/09.   Miljøstyrelsen / Naturstyrelsen,  har fået oplyst, at der har været påsejlinger af både danske og svenske fritidssejlere og kommer derfor med denne advarsel, så […]

Læs Mere

Undgå brand ombord

Enhver der begiver sig bare få meter ud i vandet og væk fra stranden vil uvilkårligt sætte tankerne i sving med et HVAD NU HVIS. En sådan forestillingsevne er det der i væsentlig grad adskiller os fra dyrene. Vi har som de eneste evnen til at kunne forudse hvordan hændelser kan påvirke os og vore […]

Læs Mere

Referat af generalforsamling 16 marts 2013

  Referat Mødeart: Ordinær generalforsamlingMødested: Guldborgland Marina, Guldborgvej 352, 4862 Guldborg, Lolland Mødedato: 16/3 2013Mødetid: Start kl. 13.00 slut kl. 16.30 Dagsorden   01. Valg af dirigent 02. Valg af referent 03. Valg af mindst 2 stemmetællere 04. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 05. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne […]

Læs Mere
Forstå strøm på båden

Forstå strøm på båden

Forståelse og overvågning af strøm på båden. Denne information er beregnet på den rene amatørsejler, med ingen eller meget lidt kendskab til et fungerende elektrisk system ombord på et fritidsfartøj. Først nogle få begreber.Når tankerne kredser omkring det vanskeligt forståeligt strøm kan jeg anbefale at lade tankerne skifte spor og tænke på et vandsystem der […]

Læs Mere
Knob og fortøjninger

Knob og fortøjninger

Her er et par forskellige knob og fortøjninger, som er gode at kende. Pælestik Kan bruges til fortøjning og i tilfælde, hvor der hurtigt skal fremstilles et holdbart øje på tovværk. Dobbelt havlstik med rundtørn og egen part Kan anvendes til fortøjning af joller samt fastgørelse af tovværk til pæle, rundholter og lignende. Flagknob Til […]

Læs Mere