Referat af generalforsamling 16 marts 2013

  Referat Mødeart: Ordinær generalforsamlingMødested: Guldborgland Marina, Guldborgvej 352, 4862 Guldborg, Lolland Mødedato: 16/3 2013Mødetid: Start kl. 13.00 slut kl. 16.30 Dagsorden   01. Valg af dirigent 02. Valg af referent 03. Valg af mindst 2 stemmetællere 04. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 05. Fremlæggelse og godkendelse af et revideret regnskab for det forløbne […]

Læs Mere
Forstå strøm på båden

Forstå strøm på båden

Forståelse og overvågning af strøm på båden. Denne information er beregnet på den rene amatørsejler, med ingen eller meget lidt kendskab til et fungerende elektrisk system ombord på et fritidsfartøj. Først nogle få begreber.Når tankerne kredser omkring det vanskeligt forståeligt strøm kan jeg anbefale at lade tankerne skifte spor og tænke på et vandsystem der […]

Læs Mere
Knob og fortøjninger

Knob og fortøjninger

Her er et par forskellige knob og fortøjninger, som er gode at kende. Pælestik Kan bruges til fortøjning og i tilfælde, hvor der hurtigt skal fremstilles et holdbart øje på tovværk. Dobbelt havlstik med rundtørn og egen part Kan anvendes til fortøjning af joller samt fastgørelse af tovværk til pæle, rundholter og lignende. Flagknob Til […]

Læs Mere

Indlæg om dieselpest

Jeg har haft dieselpest i min båd (apollo 32) sidste år, og det var så slemt at brændstof røret stoppede helt med nogle lange sorte trævler, så prøvede jeg at rense tanken det er faktisk umuligt, da den er støbt ind i båden. Men der er godt nyt – brug “BARDAHLS ANTIDIESELPEST nr. 1066 og […]

Læs Mere

Navigatørens ABC

Farvandsvæsenet udgiver ’Afmærkning af danske farvande’ 8. udgave, –  en af de vigtigste nautiske publikationer. Den udkom første gang i 1977 og er et must for alle på søen, erhvervs- som fritidssejlere, ligesom den benyttes i undervisningen af fremtidige navigatører.   Dette vigtige opslagsværk præsenterer alt, hvad man bør vide om enhver tænkelig afmærkning, dens udformning, […]

Læs Mere
Festlig flagning

Festlig flagning

Festlig flagning, flagning over top, en kæde af signalflag hejst over mastetop.   Ved festlige begivenheder, kan man anvende sine signalflag i en lang stribe, med en tilpas indbyrdes afstand, fra for, over mast, til agter af fartøjet.   Det gøres efter følgende regler og betingelser:   1. Når fartøjet ligger ved kaj eller for […]

Læs Mere
Lystbåde og flagning

Lystbåde og flagning

Yachtflag Yachtflaget er det danske orlogsflag med bogstaverne YF i guld i den øverste kvadrant. Farven er dybrød med hvidt kors. Flaget kan benyttes på alle dæks- og halvdæksbåde, der ejes af danske statsborgere.   Flag- og standerføring Rundt omkring fra nettet og fra gamle annaler og dagsaktuelle reglementer har vi fundet disse flagregler: Efter […]

Læs Mere